logo UvT
Endowed Chair of Marga Klompé
International Social Responsibility

Prof. Mirjam van Reisen was appointed as member of the Independent Advisory Commission of International Affairs by the Dutch Government

Please see below the Press Release from the University of Tilburg (NL).  An English version of the press release will follow in the coming days.

Hoogleraar Mirjam van Reisen benoemd tot lid Adviescommissie Internationale Vraagstukken

Hoogleraar Mirjam van Reisen, bekleder van de Marga Klompé leerstoel, is per 1 januari door de Ministerraad benoemd als lid van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV). Zij wordt tevens Voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de AIV. De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over buitenlands beleid, met name de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. Van Reisen is verbonden aan de Tilburg School of Humanities.

Van Reisen volgt decaan Arie de Ruiter op die deze functie negen jaar vervulde en die lid blijft van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking.
Adviezen van de AIV worden op verzoek van de regering of de Staten-Generaal uitgebracht, of op eigen initiatief van de AIV.  De meest betrokken bewindslieden zijn de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De adviesaanvragen, de adviezen en de regeringsreacties zijn openbaar.

Prof. dr. Mirjam van Reisen (1962) studeerde Psychologie van cultuur en religie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de periode 1989-1997 werkte ze als onderzoeker aan de Radboud Universiteit en deed ze ook onderzoek voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie, VN organisaties en diverse NGO’s. In 2009 promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over Europese ontwikkelingssamenwerking na de val van de Berlijnse muur. Van 1997 tot 2003 werkte ze als onderzoeksconsultant bij Nedworc in Zeist en was ze onder meer politiek adviseur van Max van den Berg en adviseur van het NGO- netwerk Eurostep. In 2003 richtte ze het adviesbureau Europe External Policy Advisors op in Brussel, waarvan ze tot op heden directeur is. In 2010 werd zij aan Tilburg University benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationale Sociale Verantwoordelijkheid op de Marga Klompé leerstoel.
 In 2012 kreeg zij een hoge onderscheiding van de president van Liberia Sirleaf Johnson voor haar ondersteuning van vrouwen bij het beëindigen van conflicten in Liberia en andere landen.

De ondertekening van de benoeming is een van de laatste door Koningin Beatrix, die vorig jaar in het kader van de Dies Natalis aan Tilburg University een borstbeeld onthulde van Marga Klompé.


Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Research Communications, tel. 013-4668998 en via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Zie voor informatie over de AIV