logo UvT
Endowed Chair of Marga Klompé
International Social Responsibility

De verbeelding van Marga Klompé

Artikel op Damhuis Elshout Verschure - 16 november 2012

Gerrit Damhuis begeleidt al vele jaren het managementteam van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en Maddy Bovens is sectorhoofd en projectleider van het project ‘Elk mens telt'. Samen schreven zij het hoofdstuk ‘Laat mijn naam zijn als een keten’ in De verbeelding van Marga Klompé.

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is ontstaan uit een aantal fusies. De keuze voor de naam van Marga Klompé had alles te maken met haar levensovertuiging dat liefde de kern van zorg is. Goede en nabije menselijke relaties en menselijke waardigheid zijn essentieel. Beschreven wordt hoe getracht is dit uitgangspunt in een grote zorgorganisatie te realiseren. Transactioneel denken, variëteit behouden in het primair proces en kernwaarden voorleven zijn de belangrijkste thema’s . Het project 'Elk mens telt' waarin medewerkers verhalen vertellen over betekenisvolle ervaringen met cliënten wordt beschreven. Die verhalen zijn gebundeld en hebben geleid tot vier kernwaarden voor alle medewerkers van de stichting. In volgorde van prioriteit zijn dat: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit.

Activiteiten ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Marga Klompé

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Marga Klompé, worden in november verschillende activiteiten georganiseerd. Meer informatie vindt u ook in de nieuwsbrief van de Marga Klompé Stichting.

9 november - bezoek van Koningin Beatrix aan de Universiteit van Tilburg:: De koningin brengt een streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant en doet daarbij ook de universiteit van Tilburg aan. Na een toespraak van prof.dr. M. van Reisen, hoogleraar International Social Responsability en houder van de Marga Klompé leerstoel, wordt de Koningin uitgenodigd het borstbeeld van voormalig minister Marga Klompé te onthullen. Meer informatie over dit streekbezoek kan u hier vinden.

9 november - 85th Dies Natalis van de Universiteit van Tilburg: Ellen Johnson Sirleaf, president van Liberia en de eerste vrouwelijke president van Afrika zal de diesoratie uitspreken en tijdens deze viering ook een eredoctoraat van Tilburg University in ontvangst nemen. Tijdens de academische zitting die plaats vindt van 15.15 tot 17.30 uur in de aula van de universiteit wordt onder meer stilgestaan bij het 100e geboortejaar van Marga Klompé. Meer informatie over de Dies vindt u hier.

9 november - boekpublicaties: op deze dag verschijnen 2 boeken ter ere van Marga Klompé.

  1. De Verbeelding van Marga Klompé, Perspectieven op de Toekomst. Erik Borgman en Mirjam van Reisen, uitgeverij Klement.
  2. In Liefde en Rechtvaardigheid. Het Dagboek van Marga Klompé. Onder redactie van Erik Borgman, Mirjam van Reisen en Iris Plessius, uitgeverij Verloren.

12 november - Onthulling borstbeeld Marga Klompé in de Tweede Kamer. Het programma vindt u hier (pdf). Foto's vindt u hier.

12 november - Marga Klompé avond bij Aletta, met Minister Sekai Holland van Zimbabwe. Minister Sekai Holland wordt geïnterviewd door Hella van der Wijst, presentator van KRO Brandpunt en in 1996 winnaar van de Marga Klompé Prijs. Na het interview volgt een panelgesprek met Mirjam van Reisen, Anneke Ribberink en Monique Leyenaar. U vindt het persbericht en programma hier (pdf).

16 november - Internationaal Symposium ter ere van Marga Klompé: “A Bouquet on the Table” — The legacy of Marga Klompé for an ethical approach to Health Care and ageing in a globalised world, Tilburg University. Het programma en verdere informatie vindt u hier.

Hoogleraar Mirjam van Reisen in Liberia onderscheiden

President / Nobelprijswinnaar Ellen Johnson-Sirleaf ontvangt eredoctoraat in november

De regering van Liberia heeft de Golden Image Award toegekend aan prof. dr. Mirjam van Reisen. Van Reisen, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University, ontving deze hoge onderscheiding voor haar ondersteuning van vrouwen bij het beëindigen van conflicten in Liberia en andere landen.

De onderscheiding werd Van Reisen in Monrovia uitgereikt door de Liberiaanse vicepresident, Joseph N. Boakai. Daarbij waren veel Liberiaanse en buitenlandse gasten aanwezig, onder wie de Tilburgse rector magnificus Philip Eijlander. Daarna werden Van Reisen en Eijlander ontvangen door president Ellen Johnson-Sirleaf. President - en Nobelprijswinnaar - Sirleaf accepteerde de uitnodiging voor een bezoek aan Tilburg University in november 2012.

Meer informatie kan u terugvinden in het persbericht van de Universiteit van Tilburg: NL; ENG

‘Nederland luilak in ontwikkelingssamenwerking’

scorecard2012twitter copyNederland scoort slecht als het gaat om ontwikkelingssamenwerking (os). Dit blijkt uit de ‘European Foreign Policy Scorecard’ van 2012. De European Council on Foreign Relations (ECFR) meten jaarlijks de prestaties van Europese landen in de omgang met de rest van de wereld.

Mirjam van Reisen, professor aan de Universiteit van Tilburg, vindt niet dat we het slecht doen, maar dat Nederland juist meer moet inzetten op os. ‘Nederland zou het initiatief moeten nemen door de armste landen aan het woord te laten.’

Full article of ViceVersa available here

Reacties op NCDO speech Knapen: ‘De overheid schuift de verantwoordelijkheid van zich af'

Ben Knapen hield afgelopen zaterdag een toespraak bij de viering van het 40-jarig bestaan van NCDO. In tegenstelling tot in het non-paper, liet de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in deze speech zijn visie op de toekomst van Nederlandse ngo’s doorschemeren. Hoe wordt er vanuit de sector en de academische wereld gereageerd op zijn idee dat de ‘klassieke, brede ontwikkelingssamenwerking’ onder andere vervangen moet worden door ‘mondiaal burgerschap en (…) particuliere initiatieven’?

Mirjam van Reisen, professor International Social Responsibility aan de Universiteit van Tilburg, viel iets anders op. ‘De ironie is eigenlijk dat na alle discussies over aid effectiveness en ownership die we hebben gehad [het leggen van de verantwoordelijkheid bij de lokale regeringen, red] de staatssecretaris nu eigenlijk de focus legt op kleine initiatieven. Erg inconsequent vind ik dat.’

Full article available here